Techniczne problemy produkcji samochodów

Komentowanie nie jest możliwe

Liczba i złożoność elementów nowoczesnego samochodu, a także wielka różnorodność materiałów używanych do jego budowy powoduje, że samochód z punktu widzenia wytwarzania jest obiektem równie trudnym, jak samolot, statek oceaniczny lub choćby wielki dom mieszkalny, z tym, że żaden z wymienionych wytworów nie był dotychczas produkowany na tak masową skalę.
Nowoczesny samochód średniej klasy składa się z około 30000 do 40000 części. Zawiera on kilkaset kilogramów stali w postaci blach, odkuwek, odlewów i części wykonanych „z pręta”, oraz sporo części żeliwnych. Dalsze elementy wytwarza się z kilkudziesięciu kilogramów stopów lekkich i metali kolorowych, a inne jeszcze ze szkła, gumy, materiałów włókienniczych i tworzyw sztucznych. Instalacja elektryczna samochodu zawiera pokaźną ilość miedzi w przewodach, pewną ilość porcelany specjalnej, a także nieco metali szlachetnych (np. styki). Do tego dochodzą pokaźne ilości substancji chemicznych przede wszystkim lakieru, a dalej klejów, różnych powłok przeciwkorozyjnych itp. Produkcja samochodow jest bardzo trudna i w praktyce obejmuje prawie wszystkie znane dziś procesy technologiczne, zaczynając od wiórowej i bezwiórowej obróbki metali, a kończąc na gorącym i zimnym emaliowaniu oraz na robotach tapicerskich. Nie trudno sobie wyobrazić, jak poważne problemy stoją przed personelem technicznym wytwórni produkującej kilka tysięcy samochodów dziennie, w dodatku różnych modeli i wersji, często z uwzględnieniem indywidualnych żądań nabywców odnośnie szczegółów skompletowania lub wykończenia. [hasła pokrewne: wynajem autokarów Warszawa, bidony rowerowe, pompy ciepła ]
Redukcja kosztów własnych produkcji samochodów pozwala na obniżenie ich cen sprzedażnych, a więc i na zwiększenie liczby potencjalnych nabywców. Jednocześnie ze wzrostem produkcji maleją jednostkowe koszty wytwarzania (jednego samochodu), co przyczynia się do zmniejszenia kosztów własnych. Od ksztaltowania się kosztów własnych w dużym stopniu zależy więc sukces lub klęska wytwórni wypuszczającej na rynek nowy model samochodu. większa jest produkcja, większe zarazem ponoszone przez producenta. Dla wielkich firm ryzyko jest kolosalne, a trudności ze zbytem jednego choćby modelu przygotowanego do masowej produkcji mogą pociągnąć za sobą utratę dużej części kapitału zakładowego.
Małe firmy łatwiej znoszą niepowodzenie na rynku jakiegoś przejściowego modelu, z uwagi na bardziej uniwersalne wyposażenie niż używane do produkcji masowej. Wytwórnie takie Są natomiast bardziej zależne od kaprysów klienteli niż duże, ponieważ nie mają środków do urabiania jej gustów. Wobec nieprzerwanej walki konkurencyjnej, małe wytwórnie muszą dokonywać ciągłych ulepszeń i modyfikacji, aby nie utracić swych zwolenników. Minimum jednostkowych kosztów własnych produkcji nowego modelu pojazdu uzyskuje sie przez ustalenie z góry możliwie dokładnie wielkości serii, w jakich będzie sie produkować nowy model. Od liczby wytwarzanych w jednostce czasu samochodów zależy nie tylko zestaw potrzebnego parku maszynowego, lecz także i rodzaj składających się maszyn. Najłatwiej uzasadniają to wnioski z analizy możliwości i zakresu stosowania elementów konstrukcyjnych, tłoczonych z blachy. Czas wykonania elementów tłoczonych jest minimalny, przy czym mimo ich złożoności masowa produkcja wymaga zatrudnienia niewielu stosunkowo pracowników. Dzięki precyzji wykonania części tłoczonych jakiekolwiek poprawki sa zbędne, a trwałość tłoczników pozwala na utrzymanie kosztów amortyzacji w nader niskich granicach. Jednak koszty przygotowania kompletu tłoczników są olbrzymie, a wprowadzanie w nich podczas produkcji jakichkolwiek zmian jest niezmiernie trudne, a często wręcz niemożliwe.

Artykul dodany przez redakcje dnia: Październik 12th 2016
Tagi: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Produkcja samochodów

Komentowanie nie jest możliwe

Dzień oficjalnego pokazu jest to zwykle wielka uroczystość, na którą zaprasza się wybitne osoby ze świata przemysłu i polityki… Nazajutrz zaś wszystkie przedstawicielstwa firmy rozpoczynają sprzedaż nowego modelu, masową i nieograniczoną. Jednocześnie w wytwórni bez rozgłosu pracuje się nad kolejnym nowym modelem, a często trwa już nawet przygotowanie jego masowej produkcji.
Rzecz charakterystyczna, że w USA „małe” firmy znikły niemal całkowicie, a produkcja samochodów jest praktycznie biorąc zmonopolizowana przez cztery koncerny: GMC, Ford, Chrysler Oraz American Motors (łacznie produkcji). Jest to prawdopodobnie jedna z przyczyn powodzenia, jakim u tamtejszej klienteli cieszyły się do niedawna samochody niektórych marek europejskich, bardziej „zindywidualizowane” w porównaniu do pojazdów amerykańskich. [hasła pokrewne: wynajem autokarów Warszawa, bidony rowerowe, pompy ciepła ]
Sytuacja w Europie jest na pozór podobna. Zakłady Fiat wytwarzają 920/0 Włoskich pojazdów turystycznych, a we Francji 99% produkcji jest kontrolowane przez cztery wielkie firmy. W Wielkiej Brytanii istnieją cztery „grupy” (obejmujące 13 marek} wytwarzające 020/0 samochodów brytyjskich, a w NRF cztery wielkie koncerny dostarczają 90% produkcji. Umacnianie wspólnego rynku jednoczącego kraje zachodnioeuropejskie pozwala przypuszczać, że w przyszłości nastąpi koncentracja ich przemysłu motoryzacyjnego, przy czym likwidacji ulegnie większość małych firm, a duże wytwórnie połączą sie w wielkie grupy lub trusty — jak w USA. Czy taki będzie rozwój sytuacji — przyszłość pokaże.
Nie należy jednak zapominać o czynniku psychologicznym, którego znaczenie, choć trudno wymierne, jest jednak niewątpliwe. Znane małe wytwórnie, jak Porsche, Ferrari, Lotus, Osca i wiele innych istnieją głównie dzięki zamiłowaniu ich właścicieli do takiej, a nie innej twórczości oraz dążeniom do realizowania własnych koncepcji na polu motoryzacji. Zagadnienia rentowności w takich firmach mają znaczenie ograniczone, tylko z uwagi na konieczność podtrzymania własnej egzystencji.
Obok małych zakładów, przypominających raczej warsztaty rzemieślnicze, oraz dużych wytwórni przynoszących ogromne zyski, istnieje wiele fabryk samochodów średniej wielkości jak np. Jaguar lub Alfa Romeo, których opłacalność nie podlega dyskusji, lecz których produkcja nosi wyraźny stempel indywidualności. Odrębną grupe stanowią firmy traktujące wytwarzanie samochodów jako produkcję uboczną, o wątpliwej — być może — rentowności w porównaniu z produkcją główną, lecz podtrzymywaną pieczołowicie z uwagi na znaczenie prestiżowo-propagandowe, Są to zarówno zakłady produkujące sprzęt lotniczy (Rolls-Royce, Bristol, Alvis), jak i rolniczy (np. Dawid Brown) lub Obrabiarki (np. Maserati),

Artykul dodany przez redakcje dnia: Październik 12th 2016
Tagi: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)