Studium rynku

Komentowanie nie jest możliwe

Problem wikła konieczność przyjęcia wielu dalszych zalożeń, Jaka będzie za kilka lat polityka celna poszczególnych państw? Jaka będzie zamożność narodów obecnie ekonomicznie zacofanych? Jak będzie sie przedstawiać siła kupna wśród ludzi mieszkających na wsi, którym np. samochody są w zasadzie dużo potrzebniejsze niż mieszkańcom nowoczesnych skupisk miejskich? Jak daleko posunie się proces rozprzestrzeniania się i „decentralizacja” miast i powstawanie przedmieść — ogrodów, odległych o dziesiątki kilometrów od centrum miasta?

Jak silne będą w tym czasie firmy konkurencyjne i jakie modele rzucą na rynek? I wreszcie: czy własne kadry są na tyle mocne, że potrafią sprostać postawionym przed nimi zadaniom? Do najważniejszych należy sprawa wyboru kategorii przyszłego modelu. Już na wstępie trzeba bowiem zadecydować, czy ma to być np. model sportowy, a wiec przeznaczony — zarówno z uwagi na charakterystyczne właściwości jak i cenę — dla stosunkowo nielicznej klienteli złożonej z prawdziwych sportowców, zamożnych snobów, złotej młodziežy, gwiazd sceny i ekranu, także i pewnej liczby autentycznych znawców automobilizmu słowem tych wszystkich, którzy chcą wyróżniać się w tłumie „pospolitych” samochodziarzy.

Czy może należy przerzucić się w drugą ostateczność i przejść na produkcję równie lub jeszcze bardziej kosztownych wielkich limuzyn, luksusowych zarówno pod względem jakości wykonania, komfortu jazdy, przeznaczonych w warunkach europejskich dla „górnych tysięcy” baronów przemysłu, wielkiej finansjery, ludzi na najwyższych stanowiskach państwowych, słowem takich, którzy z wielu względów muszą kłaść duży nacisk na reprezentację i dla których sama marka posiadanego samochodu stanowić ma jedną z legitymacji przynależności do pewnej zamkniętej kasty, równie wymowną jak luksusowy apartament w drogiej dzielnicy, lub własna willa w reprezentacyjnym uzdrowisku? Czy wreszcie trzeba będzie utrzymać się poza tymi dwoma skrajnymi przypadkami i rozpocząć produkcje pojazdu mniej lub więcej popularnego, o rozsądnej prędkości ruchu, dość wygodnego, ekonomicznego w użyciu i przede wszystkim niezbyt drogiego. [przypisy: prowadzenie ltd, surowce wtórne, kurs prawa jazdy ]

Wybór jest tu o tyle ułatwiony, że samochody popularne nadają sie do produkcji masowej. Ponieważ w rachubę wchodzą jeszcze rozmaite modele pośrednie, dyrekcja może się częściowo zabezpieczyć przez zlecenie opracowania i wypróbowania kilku różnych prototypów, umożliwiając sobie w ten sposób odłożenie ostatecznej decyzji o całe trzy lata.

Pierwszym obowiązkiem każdej dyrekcji fabryki jest zapewnienie stałego zatrudnienia całemu personelowi zakładu oraz pełnego wykorzystania posiadanego parku maszynowego. Przystępując do uruchomienia produkcji nowego pojazdu trzeba najpierw odpowiedzieć na pytanie, czy da ona zatrudnienie „n” tysiącom robotników, przy czym to „n” przedstawiające sobą kilka do kilkudziesięciu tysięcy ludzi może obejmował całość lub cześć pracowników zakładu, zależnie Od tego, czy jest On nastawiony na produkcję jednego, czy kilku modeli jednocześnie. Dyrekcja musi więc przeprowadzić sama, lub za pośrednictwem specjalizujących sie w tym instytucji, wnikliwą analizę rynku światowego pod kątem widzenia przyszłych możliwości sprzedaży nowego modelu samochodu

Artykul dodany przez redakcje dnia: Październik 11th 2016
Tagi: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Koncepcja nowego samochodu

Komentowanie nie jest możliwe

Historia przemysłu samochodowego, mimo iż obejmuje tylko okres ponad 60 lat, obfituje w liczne momenty dramatyczne i tragedie. Z 64 amerykańskich marek samochodowych z r. 1020 istnieje obecnie 18, połączonych do tego w 5 grup. We Francji, w roku 1921 około 150 marek samochodów osobowych konkurowało ze sobą, a dzisiaj pozostało już tylko 10, z których tylko 5 liczy się na rynku światowym. Wszystkie inne wytwórnie przestały istnieć z wyroku najbardziej bezlitosnego z sędziów — bilansu rocznego. Żelazne prawo postępu technicznego głosi, że aby móc produkował masowo tak złożony produkt jak samochód, potrzebna jest „ciasna, a głęboka” specjalizacja oraz, że do utrzymania niskiej ceny produktu konieczna jest wielka i stałe wzrastająca wydajność środków produkcji. Produkcja samochodów wymaga więc z jednej strony olbrzymiego, kosztującego miliardy parku maszynowego, a z drugiej zaś licznej kadry specjalistów do prowadzenia prac projektowych, badawczych, technologicznych i wielu, wielu innych. [przypisy: prowadzenie ltd, surowce wtórne, kurs prawa jazdy ]

Decyzja uruchomienia produkcji nowego typu pojazdu jest dla kierownictwa fabryki brzemienną w następstwa oraz wymaga głębokich i wszechstronnych rozważań, ponieważ ryzykuje się nieraz cała przyszłość zakładu. Stawka to niemała, zwłaszcza że wielka fabryka samochodów daje utrzymanie nie tylko tysiącom rodzin swoich pracowników, lecz także ludziom związanym z fabryką pośrednio, stanowiących krociową armie.

Wytwórnia zatrudniająca np. 20000 pracowników uzależnia Od siebie około 18 000 rodzin, tj. w przybliżeniu 64 000 osób. Z kolei sama egzystencja tylu ludzi wymaga zatrudnienia dalszych 10 000 osób (kupców, pracowników komunikacji, lekarzy itp.) reprezentujących z rodzinami liczbę 32000, co razem czyni 96 000 osób. Od tego czy nowy model przyjmie się na rynku zależy ich przyszłość, ich szczęście osobiste.

Sytuację utrudnia okoliczność, że decyzje trzeba z konieczności oprzeć na długoterminowej kalkulacji, przyjmując wiele założeń na bardzo daleką metę. Od chwili przekazania przez dyrekcję fabryki do biura konstrukcyjnego polecenia opracowania nowego modelu pojazdu do chwili rozpoczęcia sprzedaży upływa — zależnie od typu zakładu, wielkości przewidywanej produkcji i stopnia nowości modelu — trzy do pięciu lat. Opracowanie dokumentacji techniczneji wykonanie prototypów nowego modelu samochodu trwa około roku. Około dwóch lat potrzeba na badania i próby, a dalszych dwóch na opracowanie i wykonanie oprzyrządowania, Decyzja co do nowego modelu jest nie tylko konieczna i nie da się jej uniknąć z uwagi na konkurencje innych firm, lecz musi byt powzięta dostatecznie wcześnie, wtedy gdy bieżący model jest jeszcze w pełni powodzenia i nie ma jeszcze śladów „zapotrzebowania społecznego” na nowy model. Opóźnienie prac przygotowawczych do chwili, gdy sprzedaż. modelu bieżącego zacznie spadać, mogłoby się zakończyć częściowym lub całkowitym przestojem wytwórni, bezrobociem i katastrofą finansową. Przed dyrektorem naczelnym wielkiej fabryki samochodów stoi bardzo trudne zadanie. Wie on, czym grozi zarówno zwłoka w uruchomieniu robót, jak i skierowanie ich w nieco fałszywym kierunku, niewielki stosunkowo błąd w ocenie sytuacji jaka zaistnieje za kilka lat na światowym rynku, w wyniku okoliczności, których nieraz nie można w ogóle przewidzieć. Los nowego modelu będzie przecież zależał od sytuacji politycznej i ekonomicznej na świecie, od tego czy pojawi się on w czasie kryzysu, czy też „prosperity”, w okresie stabilizacji stosunków społecznych, czy też fali strajków.

Artykul dodany przez redakcje dnia: Październik 11th 2016
Tagi: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)