Pojęcia ogólne

Komentowanie nie jest możliwe

Teoria ruchu samochodu objaśnia całokształt zjawisk wystepujących podczas jazdy samochodu i analizuje w oparciu o zasady mechaniki prawa rządzące ruchem pojazdu oraz teoretyczne związki pomiędzy tymi zjawiskami. Teoria ruchu stanowi podstawę, na której opierają się zasady budowy, użytkowania i eksploatacji samochodu. Teoria ruchu analizuje przede wszystkim: zasady ruchu pojazdu w warunkach drogowych, czyli ścisłe określenia parametrów kinematycznych samochodu, wypływające z wymogów zachowania bezpieczeństwa jazdy w każdej sytuacji drogowej ; w tym zakresie teoria ruchu umożliwia na drodze teoretycznej wyznaczanie założeń wielu przepisów drogowych,
własności ruchowe pojazdu, czyli jego zachowanie sie podczas jazdy w rozmaitych warunkach drogowych i atmosferycznych; własności te, ustalane drogą analizy sił występujących podczas ruchu pojazdu, wyraża się takimi parametrami, jak prędkość ruchu, zdolność pokonywania wzniesień lub rozwijania przyspieszeń, zależnymi bezpośrednio od budowy i wyposażenia pojazdu, własności ekonomiczne pojazdu, czyli zużycie paliwa w określonych warunkach drogowych, ustalane na podstawie charakterystyki silnika w powiązaniu z parametrami charakterystycznymi całego pojazdu, stateczność ruchu pojazdu, czyli zdolność pojazdu do zachowywania nadanego kierunku ruchu podczas zakręcania i ruchu prostoliniowego, a wiec problemy prowadzenia samochodu, zdolności pojazdu do trzymania się drogi, sterowności i zwrotności pojazdu; właściwości te zależą również od konstrukcji pojazdu. Siła napędowa. R [hasła pokrewne: skup samochodów warszawa, samochód zastępczy, konstrukcje stalowe ]
Toczenie się sztywnego koła po sztywnym podłożu. Koło toczy się bez poślizgu, jeżeli punkt styku koła A z jezdnią nie przesuwa się względem niej, czyli że chwilowy środek obrotu układu leży w punkcie A, a wiec prędkość punktu A względem podłoża równa jest zeru. Stan ruchu toczącego się kola charakteryzują dwie prędkości; — predkość punktów obwodu kola, czyli prędkość obwodowa Vo oraz prędkość postępowa środka kola (V tzw. prędkość unoszenia), równa prędkości ruchu pojazdu.

Artykul dodany przez redakcje dnia: Październik 12th 2016
Tagi: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Normalizacja w budowie samochodów

Komentowanie nie jest możliwe

Możliwie jak najdalej posunięta normalizacja elementów, części, a nawet i całych zespołów jest pożądana, zarówno ze względów produkcyjnych, jak i z uwagi na zamienność części. Normalizacja znacznie ułatwia organizację i upraszcza technologię produkcji dzięki unifikacji narzędzi, przyrządów i maszyn produkcyjnych oraz ujednoliceniu asortymentu stosowanych materiałów i wymiarów.
Przez wprowadzenie elementów znormalizowanych uzyskuje się możliwość stosowania identycznych elementów w wielu różnych zespołach lub mechanizmach, co pozwala na rozwiniecie stosunkowo niezależnej masowej produkcji części znormalizowanych, a w konsekwencji — na poważne obniżenie kosztów wykonania. Części znormalizowane są z reguly ogólnie dostępne, łatwe do nabycia i tanie.
Budowa jakiegokolwiek urządzenia Czy mechanizmu jest dzięki normalizacji znacznie ułatwiona. Upraszczają się znacznie czynności podczas projektowania oraz procesy wykonawcze, dzięki stosowaniu elementów gotowych. Normalizacją objęte są przede wszystkim typowe rozwiązania stosowane w częściach maszyn, jak: połączenia wpustowe, sworzniowe, kołkowe, gwintowe; części typowe, jak: łożyska toczne, elementy sprężyste itp. [hasła pokrewne: skup samochodów warszawa, samochód zastępczy, konstrukcje stalowe ]
Ponadto znormalizowano części o zastosowaniu wyłącznie w budowie samochodów. Do nich zaliczyć można: ogumienie, elementy urządzeń i instalacji elektrycznej samochodowej, koła kierownicze, pedały, okładziny cierne itp. Znormalizowano również zasadnicze wymiary wnętrza samochodu, siedzeń kierowcy i pasażerów, rozmieszczenie mechanizmów sterowania. W krajach o rozwiniętym przemyśle samochodowym normalizacji podlegają całe zespoły, np. sprzęgła, skrzynki przekładniowe, układy hydrauliczne, mechanizmy hamulcowe i inne.
Normalizacja zespołów pozwala na organizowanie specjalnych wytwórni, których program produkcji nastawiony jest wyłącznie na określony zespól samochodu, np. skrzynki biegów, sprzęgła itp. Tak dalece rozwinięta normalizacja zapewnia przede wszystkim wysoką jakość wyrobów (uzyskaną przez specjalizacje produkcji), niski koszt wytwarzania (będący skutkiem masowości produkcji) oraz ułatwia przygotowanie produkcji nowych odmian i modeli pojazdów, ponieważ podczas projektowania ich korzysta się z możliwości zastosowania gotowych zespołów, produkowanych na ogól w dużym asortymencie.
Normalizacja części wybitnie upraszcza przy tym gospodarkę magazynową pozwalając na zredukowanie do minimum liczby i normatywów zapasu składowanych części.

Artykul dodany przez redakcje dnia: Październik 12th 2016
Tagi: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)